Moss kommune

5. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag og progresjonsplan for læringsstrategier for 5. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag

Dette er en “lesetrapp” med mål og kjennetegn på måloppnåelse for 5. Trinn. Denne skal sikre systematisk arbeid med språk og lesing i alle fag gjennom hele grunnskolen. Lesing er en av de grunnleggende ferdighetene i kunnskapsløftet. Det er viktig at alle lærerne arbeider målrettet med elevens lesekompetanse.

Mål for lesing

Kjennetegn på ferdighet

Leseteknikk

 

Eleven har automatisert avkoding

 • Eleven leser kjente, høyfrekvente ord raskt og uten å nøle.

Eleven behersker ulike lesestrategier

 • Eleven velger ulike lesestrategier i tråd med trinnets anbefaling når han/hun leser tekster for å lære eller som fornøyelseslesing.

Eleven kan teknikker for å lære nye ord og begreper

 • Eleven bruker teknikker for å lære for eksempel nye gloser, fremmedord, faguttrykk og begreper.

 

 

Leseforståelse

 

Eleven møter og nytter ulike læringsstrategier i undervisningen i alle fag

 • Eleven kan og benytter flere av læringsstrategiene for trinnet.

Eleven kan lese og forstå diagram og tabeller

 

 • Eleven kan lage og svare på spørsmål ut fra diagrammer og tabeller som brukes i lærebøkene.
 • Eleven forstår diagrammer og tabeller så godt at han/hun kan uttrykke fakta ut fra dem.

Eleven kan lese og forstå sammensatte tekster

 • Eleven forstår og lærer av sammensatte tekster som han/hun møter i undervisningen, for eksempel tekster med grafer, illustrasjoner og fotnoter.

Eleven er oppmerksom på egen leseforståelse

 • Eleven stiller spørsmål til seg selv underveis.
 • Eleven snakker med andre om innholdet.
 • Eleven leser kritisk , reflekterende og oppsummerer fra tekster.

Eleven reflekterer over teksten

 • Eleven bruker egne ord og trekker enkle slutninger ut fra informasjon i tekster.
 • Eleven kommenterer innhold i enkle tekster.
 • Eleven formulerer tolkninger av leste tekster.
 • Eleven uttrykker egne opplevelser av og begrunner egne synspunkter på leste tekster.

Lesekultur og leseinteresse

 

Eleven deltar i lese- stimulerende tiltak

 • Eleven deltar aktivt og viser leselyst under gjennomføringen av lesestimulerende tiltak som lesetimer, lesekonkurranser og intensive leseperioder.
 • Eleven gjør skriftlige for- og etterarbeid relatert til lesing av tekster, som for eksempel leselogg, bokmeldinger etc.

Eleven er interessert i å lese

 • Eleven finner litteratur som han/hun liker å lese.

Eleven opplever høytlesing daglig

 • Eleven møter høytlesing av litteratur, lytter aktivt og viser at han/hun forstår handlingen.

Eleven bruker biblioteket ukentlig

 • Eleven er bevisst på hvorfor han/hun velger ulike bøker i ulike sammenhenger, både skjønnlitteratur og faglitteratur.

Informasjonskompetanse

 

 Eleven skal kunne utforske og bruke digitale informasjonskanaler og andre medier på en målrettet måte

 • Eleven kan søke og lese trefflisten i skolens og bibliotekets databaser. 
 • Eleven kan finne informasjon i fagbøker ved å bruke innholdsfortegnelse og stikkordsregister.
 • Eleven kan bruke oppslagsverk, både alfabetiske registre og innholdsfortegnelse.
 • Elevene kan foreta hensiktsmessige søk på Internett.

Eleven leser litteratur som er tilpasset eget nivå

 • Eleven er bevisst egen leseferdighet og velger bøker som er tilpasset sitt nivå.

 

Lenke til progresjonsplan.

Progresjonsplan for læringsstrategier. (PDF, 84 kB)