Moss kommune

3. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag og progresjonsplan for læringsstrategier for 3. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag.

Dette er en “lesetrapp” med mål og kjennetegn på måloppnåelse for 3. trinn. Denne skal sikre systematisk arbeid med språk og lesing i alle fag gjennom hele grunnskolen. Lesing er en av de grunnleggende ferdighetene i kunnskapsløftet. Det er viktig at alle lærerne arbeider målrettet med elevens lesekompetanse.

 

Mål for lesing

Kjennetegn på ferdighet

Språk og begrep

 

Eleven skal ha et funksjonelt ordforråd

 • Eleven kan fortelle sammenhengende fra opplevelser.
 • Eleven kan fortelle om handling i en fortelling/eventyr.
 • Eleven kan dagligdagse ord, uttrykk og begrep.

Leseteknikk

 

Eleven leser de fleste vanlige ord raskt og uten lydering

 

 

 • Eleven leser de 100 mest høyfrekvente ordene med flyt.
 • Eleven leser grafem raskt, uten å nøle og har god bokstavkunnskap.
 • Eleven kjenner til diftonger og kan nevne noen ord som inneholder disse.
 • Eleven kan alfabetet og har kjennskap til vokaler og konsonanter.

Eleven leser høyt med flyt

 • Eleven leser tilpasset tekst med flyt og forståelse.
 • Eleven har pause ved punktum, samt kort pause ved komma.
 • Elevens stemme går opp ved spørsmåltegn og utropstegn.
 • Eleven korrigerer seg selv noen ganger når han/hun leser feil.

Leseforståelse

 

Eleven kan bruke ulike læringsstrategier

 • Eleven kan svare på ulike typer spørsmål fra tekster han/hun møter.
 • Eleven kan bruke læringsstrategier for trinnet.

Eleven kan lese og forstå diagram og tabeller

 • Eleven kan svare på ulike spørsmål fra diagram og tabeller han/hun møter.

Eleven kan følge en instruksjon med bilde

 • Eleven kan følge en instruksjon ved å se på bilder, for eksempel oppgaver med fargelegging eller bygge Lego.

Lesekultur og leseinteresse

 

Eleven opplever ofte høytlesing

 • Eleven hører gjerne fortellinger og eventyr.

Eleven oppsøker bøker som en del av hverdagen

 • Eleven bruker skolebiblioteket minst en gang pr. uke.
 • Eleven låner bøker på skolebiblioteket og leser i dem.
 • Eleven forteller fra bøker de har lest.
 • Eleven ser bøker i klasserommet.

Eleven deltar i lesestimulerende tiltak

 • Eleven møter varierte tekster av ulike forfattere og sjangre gjennom skoledagen; vitsebøker, spørrebøker, tegneserier osv.
 • Eleven møter varierte former for høring av leseleksen, f.eks. kortlesing, lapp i hatt.
 • Eleven møter ulike stimuleringstiltak for å fremme leselyst f.eks. blad på tre, bokorm, lesediplom, med mer.

Informasjons-kompetanse

 

Eleven skal kunne utforske og bruke digitale informasjonskanaler og andre medier på en målrettet måte.

 • Eleven vet hva som kjennetegner faglitteratur og skjønnlitteratur.
 • Eleven kan orientere seg og bruke informasjon på et gitt nettsted.

 

Lenke til progresjonsplan.

Progresjonsplan for læringsstrategier. (PDF, 84 kB)