Moss kommune

Oppgradering av turstien i Kubberødskogen

Kubberød gård har oppgradert turstien som går gjennom Kubberødskogen. Så nå kan du gå tørrskodd gjennom skogen mens du ser utover det åpne landskapet på Søndre Jeløy.  

I tråd med forvaltningsplanen for Søndre Jeløy landskapsvernområde har Kubberød gård utført skjøtsel av Kubberødskogen (også kalt Hesteskogen). De har drenert og flislagt turstien som går gjennom skogholtet, og fått frem vakre trær og kulturelementer som gamle steingjerder. De har også åpnet for utsikten utover det herregårdspregede landskapet som Søndre Jeløy er så kjent for.

For å få frem disse elementene har de ryddet ungskog og kratt i kantsonen mot jordet, og dermed gjenopprettet overgangen mellom åker og skog. Disse overgangssonene er viktige bidrag til landskapsbildet og fungerer som biotoper for blant annet pollinerende insekter. Deler av skogholtet skal siden også benyttes som sommerbeite for hestene på gården. Ut ifra verneformålet for landskapsvernområdet er det ønskelig å opprettholde og fremme bruken av husdyrbeiter. 

 

Kubberød gård ønsker alle en hyggelig tur gjennom Kubberødskogen!

 

Forvaltningsplan for Søndre Jeløy landskapsvernområde (PDF, 8 MB)