Moss kommune

Trekkspill/akkordeon

Fra 5 år.
Trekkspill / akkordeon er et instrument som brukes til alle typer musikk. Kulturskolen i Moss har et godt og aktivt miljø der det legges vekt på å utvikle elevene individuelt og i samspill / orkester.

Spilleglede og musiske ferdigheter står i fokus når det jobbes med grunnleggende notelære, gehørspill, rytme og melodi. Elevene får individuell opplæring, og deltakelse i Moss spellemannskompani er et samspilltilbud til alle.

Deltakelse på konserter og opptredener er også en viktig del av opplæring, og alle elevene vil få tilbud om å spille på konserter. Elevene får lekser som skal forberedes til hver spilletime, og det forventes at eleven øver jevnlig hjemme.

Eleven må disponere eget instrument til hjemmeøving. Kulturskolen har noen instrumenter til utleie.

SAMSPILLTILBUD

Moss Spellemannskompani. Øvelser på Rygge ungdomsskole hver mandag kl 17.00. Moss spellemannskompani er et aktivt orkester med unge og voksne musikanter fra Mosseregionen.

Orkesteret er satt opp som et tradisjonelt spellemannslag med 15-30 spillende kulturskoleelever (trekkspill, fiolin og komp). Moss Spellemannskompani har eget styre.

Søk plass i Kulturskolen

Kulturskolens reglement (PDF, 140 kB)