Moss kommune

Om Moss kulturskole

Moss kulturskole er for alle barn og unge som har en drøm om å spille, synge, male, danse, tegne og bruke fantasien!

Vi tilbyr undervisning etter skoletid på mange ulike instrumenter, i sang, visuell kunst, dans, og drama. Undervisningen foregår individuelt og/eller i grupper.

Moss kulturskole tar opp elever bosatt i Moss og Våler. Vår hovedbase er på Bytårnet skole i Moss, men noe undervisning holdes også på Kirkeparken vgs., Hoppern ungdomsskole, Rygge ungdomsskole, Våk og Svinndal skoler i Våler.

Undervisningsåret er 38 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager. Kulturskolens undervisning holdes selv om skolene har planleggingsdager. 
Unntak er Kulturmix som har noe forkortet skoleår (32 uker).  

Nye musikkelever (6 – 10 år) vil fra skolestart frem til høstferien få en mer leken innføringsperiode i gruppe i stedet for individuell undervisningen.

Fra reglementet

Påmelding til kulturskolen er bindende for hele skoleåret når plass er tildelt og tid og sted for undervisningen akseptert. De to første gangene er prøvetimer.

Dersom eleven ønsker å avbryte undervisningen midt i skoleåret, må elevavgift likevel betales. Avgiften deles på to betalinger og faktura sendes ut høst og vår.

Elevene får en leksjon hver uke, minimum 30 leksjoner pr skoleår. Lengden på leksjonen kan variere fra fag til fag.

Prisliste skoleåret 21/22. Satsene blir bestemt og vedtatt årlig av kommunestyret i hver enkelt kommune.

Leie av musikkinstrumenter koster kr 600. For elever på visuelle kunstfag tilkommer en materialavgift på kr 500.

Oppsigelse / re-registrering av elevplass må registreres i Speedadmin innen 1. juni.

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å begynne ved Moss kulturskole.
Velkommen til å søke plass!