Frivillighetskoordinator og frivillighetsforum

Kommunen har en frivillighetskoordinator som leder frivillighetsforum.

Frivillighetskoordinator er Ida Madeleen Moe. Kontakt: ida.madeleen.moe@moss.kommune.no.

Frivillighetsforum består av:

  • Moss og Omegn Kvinneråd
  • Moss Musikkråd
  • Moss Idrettsråd
  • Kulturrådgiver i kommunen
  • Folkehelserådgiver i kommunen
  • Frivillighetskoordinator 

Frivillighetsforum møtes fire ganger per år for å diskutere saker som angår frivilligheten, og for informasjon mellom kommune og frivillige organisasjoner. Kommunen jobber med å utarbeide nytt mandat for frivillighetsforum.