Home-Start Familiekontakten

Familien er grunnstammen i et hvert samfunn. Ifølge et afrikansk ordtak «trengs det en hel landsby for å oppdra et barn.»

Home-Start Familiekontakten ønsker å bidra til dette.

Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med mist et barn under skolealder, 2-3 timer i uken. I vår kommune har vi også et pilotprosjekt som er Home-Start+ som støtter familier med eldre barn.

Home-Start har mange familier som venter på en voksen person som kan være til støtte og hjelp! For å bli familiekontakt må du gå på et innholdsrikt kurs. Ta kontakt for å få informasjon om neste kurs!

Alt du trenger er lyst til å bruke 2-3 timer til givende frivillighet i uka.

Hva får familien hjelp og støtte til?

 •  familien har stor nytte av en samtalepartner i deres dagligliv
 •  familiene har minst et barn under skolealder, og har behov for en lyttende voksenperson
 •  praktisk hjelp til ulike oppgaver
 •  informasjon om andre aktuelle tilbud for familien i deres nærmiljø
 •  besøkene skjer i utgangspunktet på dagtid eller ettermiddagen, mandag til fredag
 •  familiekontakten blir koblet med en familie som hun/han besøker i 6-12 måneder

Eksempler på oppdrag man kan ha som familiekontakt:

 •  ta med et barn på aktiviteter som svømmehallen, skøyteisen, skogtur
 •  bake, spille spill, gjøre hjemmeaktiviteter med et eller flere barn
 •  hjelpe barn i minoritetsfamilier med lekser
 •  følge et barn eller en familie i åpen barnehage
 •  trille tur, passe et spebarn slik at mor får hvile
 •  hjelpe en bosatt flyktningfamilie med å bli kjent i kommunen

Home-Start Familiekontakten Moss, Råde og Våler er driftet av Kirkens Bymisjon, du kan lese mer om tilbudet her: 

 https://homestartnorge.no/

 https://kirkensbymisjon.no/byer-og-steder/moss/