Moss kommune

Barnehagemyndighet og tilsyn

Barnehagemyndighetens rolle
Kommunen er lokal barnehagemyndighet, og skal påse at barnehagene drives i samsvar med regelverket. Barnehagemyndigheten har tre virkemidler til disposisjon; veiledning, tilsyn og godkjenning.