Moss kommune

Vi minner om båndtvang

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang for hund i hele landet. Båndtvang innebærer at alle hunder skal holdes i bånd eller er forsvarlig inngjerdet. Dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og for å sikre at hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr.

I enkelte verneområder er det egne regler for båndtvang.

Plakat om båndtvang fra Politiet - Klikk for stort bilde Politiet  I Søndre Jeløy landskapsvernområde og i enkelte naturreservater er det båndtvang hele året. Dette gjelder spesielt fuglereservater. I noen reservater er det båndtvang i et lengre tidsrom enn den generelle båndtvangen som gjelder for hele landet. Du kan selv sjekke hva som gjelder for det enkelte verneområdet eller naturreservatet på kommunens nettsider: Verneområder - Hovedportal (moss.kommune.no)

I yngle- og hekketiden kan selv små forstyrrelser være ødeleggende for dyrelivet. I denne perioden skal hunder derfor holdes i bånd, slik at forstyrelser og skader på husdyr og vilt, inkludert reir og bo, unngås. Det spiller ingen rolle om hunden er stor eller liten. Båndtvangen gjelder for alle.

Som hundeeier er det viktig at du alltid har hunden under kontroll, både i båndtvangperioden og ellers. Slik beskytter du ville og tamme dyr, og unngår å skremme andre mennesker. Vi oppfordrer derfor alle hundeeiere til å vise hensyn, både i båndtvangstiden og ellers.

Bestemmelsene om båndtvang er hjemlet i Lov om hundehold (hundeloven) § 6, og er gjeldene i hele landet. 

Løs hund?

Dersom man møter en hund som er løs i strid med reglene om båndtvang kan man fange den inn og levere den tilbake til eieren hvis denne er i nærheten, og kan ta hånd om hunden på en forsvarlig og lovlig måte. Dersom dette ikke er mulig skal den snarest leveres til politiet (Kilde: Mattilsynet). Hvis man bryter reglene om båndtvang, kan man ilegges bot.