Moss kommune

Moss kommune går over til å bruke Visma Min Skole for skole-hjem-dialog

Visma Min Skole logo

Moss kommune bruker Visma Min Skole. Appen vil gjøre det enda enklere for deg som foresatt å holde følge med på hva som skjer i ditt barns skolehverdag. Fra 1.juli 2022 vil da Min Skole erstatte fullt ut SMS-kommunikasjon i Transponder.  

 

Min Skole vil også inneholde flere funksjoner enn som Meldinger, Fravær, karakterer, SFO og Samtykker. Her vil det kunne komme flere funksjoner etter hvert.