Moss kommune

SiMM

Informasjon til foresatte med elever i Moss/Rygge

Alle skoler i Norge opplever de samme høye forventningene fra elever, foresatte og hele lokalsamfunnet. Fra myndighetene har skolene fått nye krav i det som heter ny overordnet plan og fra 2020 kommer nye fagplaner i alle fag.

I arbeidet med kommunesammenslåing mellom Moss og Rygge jobbes det allerede felles i kommunene med hvordan vi møter nye utfordringer, og hvordan vi tilbyr alle elever en best mulig skolehverdag.

Nye Moss kommune har inngått et 3-årig samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Samarbeidsavtalen heter SIMM (Sammen om inkluderende miljø i Nye Moss).

Høgskolen skal støtte kommunen, med alle våre skoler og barnehager. Alle ansatte skal trene på å skape en opplæring i henhold til nye krav og forventninger, og vi skal jobbe forskningsbasert med dette.

Overordnet alt annet i dette arbeidet er kravet om at alle barn skal inkluderes, og ha en trygg og god hverdag i skole og barnehage.

Alle ansatte i alle skoler og barnehager skal på en strukturert måte jobbe med det som kalles kollektiv profesjonsutvikling.

Et hovedmål er å styrke de voksnes kompetanse i å støtte hvert enkelt barn i sosial og faglig læring.

I september kommer både elever og foresatte til å motta informasjon fra skolen om en digital kartleggingsundersøkelse.

Vi håper dere alle vil besvare undersøkelsen for at vi best mulig kan lære av deres erfaringer med skole og barnehage. 

Vi ønsker å ha alle foresatte med på lag når vi fremover skal sikre at våre skoler og barnehager er trygge og gode læringsarenaer for våre barn.