Moss kommune

Vitnemål

Vitnemål er dokument for fullført grunnskoleopplæring. Vitnemålet blir utdelt siste skoledag.

Fraværsdager på vitnemålet

Fra 8.trinn skal alt fravær føres på vitnemålet. Eleven eller foresatte kan fremme krav om å fjerne inntil 10 fraværsdager for hvert opplæringsår, om:

  • fraværet skyldes helsegrunner og er dokumentert
  • eller innvilget permisjon etter § 2-11

Vitnemål på andre språk

  • Du kan få vitnemålet på engelsk på den skolen som skrev det opprinnelige vitnemålet
  • Ønsker du vitnemål på andre språk må du ta med det opprinnelige vitnemål og gå til en godkjent translatør.

Nytt vitnemål

Er det behov for å få et nytt vitnemål, tar du kontakt med den skolen som skrev det opprinnelige vitnemålet.