Moss kommune

Jakt og fiske

Kommunen v/ Landbrukskontoret administrer jakt og fangst.