Fritidsaktiviteter

Det er mange muligheter for ulike fritidsaktiviteter i Moss kommune. På denne siden kan du finne lenker til oversikt over fritidsaktiviteter, organisasjoner og møteplasser for barn, unge og voksne. 

Mange av kultur- og idrettsaktiviteter for barn og unge finnes på ungfritid.no. Her kan du finne lenke til ungfritid.no. 

Moss kommune har ansvar for kulturskole og flere fritidsklubber. Her kan du finne informasjon om kulturskolen og de kommunale fritidsklubbene. 

Her finner du oversikt over lag og organisasjoner i Moss.