Moss kommune

Trenger du å lære norsk, samfunnskunnskap eller skal du gjennomføre obligatoriske prøver?

Moss Voksenopplæring

Skolegata 2

Postboks 175

1534 Moss

Kontakt oss:

post@moss.kommune.no

Telefon: 990 91 300

Trenger du å lære norsk og samfunnskunnskap eller å gjennomføre obligatoriske prøver?

Søker du om fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap?

  • Første oppholdstillatelse FØR 1.01.2016: Søknadsskjema
  • Søknad om fritak fra plikt til norsk. Første oppholdstillatelse etter 1.01.2016.
  • Søknad om fritak fra plikt til samfunnskunnskap. Første oppholdstillatelse etter 1.01.2016.

Trenger du grunnskoleopplæring eller å forbedre karakterer fra grunnskolen?

  • Søknad om modulbasert grunnskoleopplæring (forberedende voksenopplæring)
  • Søknad om skoleplass i kombinasjonsklasse ved Malakoff videregående skole. Gjelder søkere mellom 16 og 21 år.

Trenger du råd og veiledning om videregående opplæring for voksne eller søknad til høgskole/ universitet i Norge?

  • Ta kontakt på telefon: 990 91 300 for å avtale tid til samtale.

Har du spørsmål vedrørende spesialundervisning for voksne eller logopedi?

  • Ta kontakt på telefon: 990 91 300 for å avtale tid til samtale.