Voksenopplæringen

Moss Voksenopplæring
Skolegata 2
1534 Moss

Kontakt oss:
post@moss.kommune.no
Telefon: 990 91 300

Trenger du å lære norsk og samfunnskunnskap eller å gjennomføre obligatoriske prøver?

Søker du om fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap?

  • Første oppholdstillatelse før 01.01.2016: Søknadsskjema
  • Søknad om fritak fra plikt til norsk. Første oppholdstillatelse etter 01.01.2016.
  • Søknad om fritak fra plikt til samfunnskunnskap. Første oppholdstillatelse etter 01.01.2016.

Trenger du grunnskoleopplæring eller å forbedre karakterer fra grunnskolen?

Trenger du råd og veiledning om videregående opplæring for voksne eller søknad til høgskole/ universitet i Norge?

  • Ta kontakt på telefon: 990 91 300 for å avtale tid til samtale.

Har du spørsmål vedrørende spesialundervisning for voksne eller logopedi?

  • Ta kontakt på telefon: 990 91 300 for å avtale tid til samtale.