Voksenopplæringen

Moss Voksenopplæring
Skolegata 2
1534 Moss

Kontakt oss:
Kontaktskjema
Telefon: 990 91 300

Trenger du å lære norsk og samfunnskunnskap eller å gjennomføre obligatoriske prøver?

Søker du om fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap?

  • Første oppholdstillatelse før 01.01.2016: Søknadsskjema
  • Søknad om fritak fra plikt til norsk. Første oppholdstillatelse etter 01.01.2016.
  • Søknad om fritak fra plikt til samfunnskunnskap. Første oppholdstillatelse etter 01.01.2016.

Trenger du grunnskoleopplæring eller å forbedre karakterer fra grunnskolen?

  • Søknad om modulbasert grunnskoleopplæring (forberedende voksenopplæring)
  • Skoleplass i kombinasjonsklasse ved videregående skole. Gjelder søkere mellom 16 og 21 år. Les mer på Viken fylkeskommunes nettsider.

Trenger du råd og veiledning om videregående opplæring for voksne eller søknad til høgskole/ universitet i Norge?

  • Ta kontakt på telefon: 990 91 300 for å avtale tid til samtale.

Har du spørsmål vedrørende spesialundervisning for voksne eller logopedi?

  • Ta kontakt på telefon: 990 91 300 for å avtale tid til samtale.