Moss kommune

Søke kommunal bolig

Dersom du har problemer med å ivareta dine interesser på boligmarkedet har du mulighet til å få leie nøktern og egnet kommunal bolig. Målgruppa omfatter deg som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold.

Kontaktinformasjon

Boligsosial avdeling
NAV Moss

Kongensgate 34
Postboks 175
1530 Moss
post@moss.kommune.no
Telefon: 
954 42 189,
488 95 397,

400 38 767

Kommunal bolig kan tildeles til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet . Målgruppen omfatter personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosial forhold. Ordningen skal bidra til at man kan få leie nøktern og egnet kommunal bolig. 

Mer informasjon om hvordan du kan få hjelp til å betale dipositum.

Her kan du søke:  Søknadsskjema kommunal bolig (PDF, 1017 kB)