Bytårnet SFO

På Bytårnet SFO er barns opplevelse av verden like viktig og riktig som vår, og det skal vi på SFO anerkjenne. Vi viser respekt og legger til rette for medvirkning. SFO skal ikke føles som en forlengelse av skoledagen, men som et fritidstilbud hvor barna har medvirkning og frihet til selvvalgt lek.

Kontaktinformasjon

Bytårnet SFO
Fjellveien 1
1532 Moss

SFO Tlf: 46828816

Åpningstider: Hver dag 07.00-16.30

Mat på SFO (PDF, 134 kB)  Matpakka (PDF, 221 kB)

På Bytårnet SFO er barns opplevelse av verden like viktig og riktig som vår, og det skal vi på SFO anerkjenne. Vi viser respekt og legger til rette for medvirkning. SFO skal ikke føles som en forlengelse av skoledagen, men som et fritidstilbud hvor de har medvirkning og frihet til selvvalgt lek. Her er det respekt og annerkjennelse av alle barn uavhengig hvem, hva, hvor. Leken skal ha stor plass på SFO, står det i rammeplanen. På Bytårnet jobber vi ansatte med hvordan vi kan tilrettelegge for fin og inspirerende lek med de mulighetene vi har her på skolen både inne og ute.

Hvorfor leker barn? Fordi det er gøy!

På Bytårnet SFO får barna sosial kompetanse, språkutvikling og motorisk mestring ved å gjøre det beste de vet. Å leke! Barna lærer å forstå seg selv, å forstå andre, utvikle empati og få forstå andres følelser når de leker sammen med andre barn.

Det er viktig å ha disse lekeopplevelsene for å utvikle seg til et sunt menneske som forstår verden rundt seg - med seg selv i midten. Å forstå verden rundt seg kan bidra til at barna lærer seg å sette grenser for seg selv og andre. Ved å ha en stemme med i felleskapet skal barna lære hvordan begrepet demokrati kan bli et gjøreord ved erfaringer i et trygt og godt fysisk og psykososialt miljø.

Kunst og kultur

På Bytårnet SFO har vi både organiserte og uorganiserte kunst og kulturaktiviteter. Vi maler og tegner mye, både ute og inne. Ute maler vi både ark, fjell og på asfalten. Barna har mulighet til å spikke og noen ganger snekre, og vi jobber med leire. Vi markerer forskjellige høytider og har aktiviteter rundt det. SFO samarbeider også med Kulturskolen.

Fysisk aktivitet og bevegelsesglede

Gymsalen er et veldig populært tilbud på SFO. I gymsalen er det både organisert og uorganisert lek og idrett. Barna har medbestemmelse og er med å planlegge aktivitetene sammen med de ansatte. Sandløkka er også et sted barna kan leke. Det spilles fotball, basket og sykle. Vi har arrangert «Mesterens mester» både vinter og sommer på Sandløkka.

Mat og måltidsglede

Vi tar hensyn til allergier og religiøse mattradisjoner. Vi ønsker å tilby enkel og sunn mat som alle vil spise. Det blir servert oppkuttede grønnsaker og rikelig med frukt hver dag.