Moss kommune

Tannklinikk i Moss

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 8 - 15
Adresse: Bernt Ankersgate 17, 1534 Moss
Telefon: 69 11 77 00
E-post: moss.tannklinikk@ostfoldfk.no

Moss tannklinikk

Kan du ikke møte til timen?

Gi oss beskjed så fort som mulig, så kan vi innkalle andre som også har rett til tannbehandling hos oss. Betalende pasienter som uteblir eller melder avbud senere enn 24 timer før avtalt time, må betale for uteblitt time.

Tannlegevakt/akutt hjelp

Åpningstider: Lørdager, søndager og helligdager kl. 11 – 14.

Telefon: 69 11 77 99

Du finner flere nyttige informasjonssider på hjemmesiden til Viken fylkeskommune: