Vil du være fosterhjem? Kom til informasjonsmøte 5. mars

Å være et fosterhjem er en enestående mulighet til å skape trygge omgivelser for et barn som trenger det. Det handler ofte om det de fl este tar for gitt; Å ha noen som smører matpakke, hjelper til med leksene eller som lurer på når du kommer hjem. Det handler om å vite at noen bryr seg.

Vi inviterer deg som vil være fosterhjem på informasjonsmøte torsdag 5. mars på Moss Bibliotek, eller i Bufetats lokaler på Årum 10. mars.
Alle som vurderer å bli fosterforeldre får grunnopplæringen PRIDE.
Et av målene med kurset er å gi deg en mulighet for å vurdere om det er interessant å bli fosterforelder. Kursene er gratis.

Kontakt oss for å få vite mer, eller meld deg på møtet;


www.fosterhjem.no/ostfold

En god oppvekst varer livet ut.

Moss bibliotek
Fossen 22
1502 Moss

5. mars kl. 18–20

Fredrikstad, Bufetats lokaler:
Sundløkkaveien 73
1659 Torp

10. mars kl. 18–20

Klikk for stort bilde