Moss kommune

Vi skal spyle kommunale vannledninger i området Melløs, Kleberget, Malakoff, Ørejordet m.m i perioden 14-25 juni

Husstander som kan bli berørt av denne vedlikeholdsspylingen, blir varslet med SMS fra kommunen i løpet av 10.6.2021. 

Hvorfor spyler vi?

Spylingen er en del av det jevnlige vedlikeholdet vi utfører for å sikre god drikkevannskvalitet til innbyggerne i Moss. Drikkevannet transporteres via et stort ledningsnett frem til innbyggerne og over tid så kan det etableres et belegg på innsiden av ledningsnettet. Dette medfører ikke noe helsefare, men for å sikre jevn og god kvalitet må vi gjennomføre rengjøring på ledningsnettet regelmessig.

Hvor spyler vi denne gangen?

I perioden 14-25 juni vil vi på dagtid fra kl. 8-15 gjennomføre spylearbeid i området markert med lilla på kartet nedenfor.

Klikk for stort bilde

Hvordan blir dere påvirket av arbeidet?

Vi spyler et og et ledningsstrekk av gangen og det vil kunne påvirke vannkvaliteten eller vanntrykket i mindre områder av gangen mens spylingen pågår og noen timer i etterkant. Drikkevannet kan bli noe misfarget og da anbefaler vi at du åpner kranen nærmest vanninntaket ditt for å slippe ut luft og spyle ut partikler. Skru av eventuell sil på tuppen av kranen og spyl til vannet er klart igjen. 

Unngå å bruke vann på dagtid mellom kl. 8-15 i varslet periode. Ikke sett på vaskemaskin, oppvaskmaskin eller andre apparater som forbruker vann fra kommunalt nett. 

Forberedelser du kan gjøre for å sikre at du har tilgang på godt drikkevann mens vi spyler:

Vi spyler som tidligere nevnt på dagtid mellom kl. 8-15. Tapp opp godt med vann i rene kanner eller flasker, slik at du klarer deg en dag av gangen i perioden vi skal spyle. 

Om noe uventet skjer med vannet ditt?

Som nevnt så kan vanntrykket ditt bli noe lavere i en periode og det kan forekomme at vannet ditt blir misfarget i en kortere periode, dersom noe annet skjer med drikkevannet ditt kan du varsle oss på vakttjenesten vår:

Ring VA-Vakta på 951 49 666