Moss kommune

Vi inviterer til kurs om private veier

Klikk for stort bildeKommunestyret besluttet å fjerne tilbudet om kommunal brøyting på private veier i tidligere Rygge kommune fra vintersesongen 2021/2022.  I den forbindelse har vi fått mange henvendelser om om hvordan grunneiere skal organisere seg for å ivareta sin private vei og adkomst.

Siden dette er nytt for mange vil vi arrangere digitalt kurs for alle som ønsker å vite mer om dette den 24.juni kl. 16.
Vi håper kurset "private veier- ansvar, samarbeid og hva er egentlig et veilag?" kan være nyttig for deg som har spørsmål knyttet til dette temaet.
Velkommen! 

Påmelding til kurset

 

Litt om kurset:

Kurset gjennomføres digitalt den 24.6.2021 kl. 16:00 - 17:00

Du kan dermed delta fra din PC, nettbrett eller mobiltelefon, avhengig av hva du foretrekker.
Frist for påmelding er 24.6.2021 kl. 10:00

Vi har engasjert jurist Erik Gauer, som er ekspert på Veglova, han vil holde foredrag om:

 • Hva innebærer det at en vei er privat?
 • Hvordan danne et veilag?
 • Hvem bestemmer over veien?
 • Hva er fordelene med at veien er privat?

Etter foredraget er det satt av tid til å besvare faglige og prinsipielle spørsmål. Spørsmål om konkrete veier og adresser  må rettes til kommunen via vanlig saksgang til post@moss.kommune.no.

Erik Gauer er jurist, har vært dommerfullmektig og privatpraktiserende advokat i 30 år, han har også vært kontorsjef i Vegdirektoratet.

Han deltok i revisjonen av veglova kap. VII som omhandler private veier og er medforfatter i boken "Vegloven: med kommentarer". Han har også skrevet kommentarer til veglova på Gyldendal rettsdata og gav i 2017 ut boken "Private veier: et uanmodet fellesskap". I disse dager jobber han med å revidere kommentarer til veglova.

  Andre detaljer for kurset:

  • Lyden og kameraet ditt vil være deaktivert og skrudd av.
  • Du kan velge å delta i møtet som anonym, eller med ditt eget navn.
  • Du kan stille spørsmål skriftlig i dialogboksen underveis og vi vil forsøke å svare på mest mulig etter foredraget, men minner om at spørsmål om konkrete veier/adresser må rettes til kommunen via vanlig saksgang.
  • Når du har meldt deg på kurset vil motta en invitasjon med link til kurset i en e-post fra oss den 24/6 i god tid før møtet.  
  • Kurset vil bli holdt som et Teams live event. Se denne videoen fra Microsoft som beskriver dette nærmere.