Moss kommune

Velkommen til digital innskriving for alle 1. trinnselever høsten 2021

Grunnet pandemien vil det kun være digital innskriving i år. Foresatte for elever som begynner på 1. trinn til høsten logger seg inn i Visma Flyt Skole (VFS).