Moss kommune

Varsling av kritikkverdige forhold

Moss kommune ønsker å legge til rette for at skoleelever, pasienter og ansatte enkelt skal kunne varsle om kritikkverdige forhold

Hva er varsling? 

Varsling er å melde fra om mulige kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige forhold menes straffbare forhold og andre lovbrudd, brudd på kommunenes regler og etiske retningslinjer, og brudd på allment aksepterte normer. 

Eksempler kan være:

 • korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
 • brudd på regler om arbeidsmiljø og sosial dumping
 • brudd på regler for anskaffelser
 • upassende gaver eller bonuser
 • mobbing, trakassering eller diskriminering
 • brudd på kommunens etiske regler
 • fare for liv og helse

Varsling er ikke: 

 • gatelys som ikke virker
 • manglende brøyting
 • parkeringsautomat ute av drift
 • m.m

Hvordan varsle?

Du kan enkelt, trygt og anonymt (hvis ønskelig) varsle kommunen via:

Alle varslinger blir behandlet av kommunens varslingsutvalg. Leder for varslingsutvalget er et eksternt advokatfirma. 

Anonymitet og fortrolig 

Hvem varsleren er, er alltid fortrolig informasjon.

Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre saksgang og resultat for alle involverte parter. 

Vi ønsker å løse saken på lavest mulig nivå, nærmest de det gjelder.

Varslingen kan også sendes fylkesmannen eller andre myndigheter.