Moss kommune

Varierende og lavere vanntrykk enn vanlig i Øreåsen-området på grunn av oppgradering av trykkøkningsstasjon

Vi oppgraderer i disse dager Øreåsen trykkøkningsstasjon. For å gjennomføre dette nødvendige arbeidet med utskifting av pumper og rør må stasjonen stenges ned i ca. to uker fra og med mandag 6.9.21. I denne perioden vil innbyggere i området markert i bildet kunne oppleve at vanntrykket vil være noe varierende og lavere enn vanlig.

Tykkøkningsstasjoner er en del av det kommunale ledningsnettet som leverer drikkevann til innbyggere i kommunen og arbeidet vil sikre fremtidig vannleveranse.
Vi beklager ulempene dette medfører mens vi gjennomfører arbeidet.

Klikk for stort bilde