Trygt drikkevann - til tross for advarsel mot å spise fisk fra Vansjø

Movar har over tid tatt analyser av PFAS- forbindelser i drikkevannet fra vannverket. Resultatene fra analysene dokumenterer verdier godt under gjeldende grenseverdier. Drikkevannet som leveres til våre abonnenter er derfor fortsatt trygt, selv om det nå frarådes å spise fisk fra Vansjø.

Den 16.1.2020 mottok Moss kommune brev fra Mattilsynet hvor det frarådes å spise fisk fra Vansjø, på grunn av høye verdier av perfluoroktylsulfonat (PFOS) i fisk. Les mer om dette i tidligere melding fra Moss kommune: Mattilsynet advarer mot fritidsfiske i Vansjø.

Movar har i dag 27.1.2020 informert på sine nettsider om at drikkevannet fortsatt er trygt for våre abonnenter. Movar ble underrettet allerede i 2012 av Forsvarsbygg at det var gjort funn av denne type forbindelser i Vansjø. Movar har siden da analysert renset drikkevann levert ut fra vannverket for disse forbindelsene og alle verdier er godt under gjeldene grenseverdier. 

Resultater fra Movar sine analyser:

Movar informerer at høyeste verdi som er målt i drikkevannet er 5,76 ng/L (ng= nanogram).
Gjeldene grenseverdier er som følger:

  • Summen av PFAS- forbindelser skal ikke overstige 500 ng/L

  • Hver enkelt forbindelse som f.eks PFOS skal ikke overstige 100 ng/L

Les mer på Movar sine nettsider.

Les mer om PFAS-forbindelser på miljødirektoratet sine nettsider.