Moss kommune

Tilskuddsordning for lag og foreninger som rammes av høye strømutgifter 2021