Moss kommune

Tilskudd til helsefremmende prosjekter

Klikk for stort bildeFrivilligheten er en drivkraft full av engasjement, ressurser og kompetanse som bidrar med møteplasser og aktiviteter som gjør  lokalsamfunnet vårt mer inkluderende og helsefremmende, der det er plass til alle.

Å støtte helsefremmende prosjekter i regi av frivilligheten vil derfor også støtte opp under arbeidet med å bygge opp lokalsamfunnet vårt i tråd med hovedmålet for kommunedelplan "Levekår og livskvalitet i et livsløpsperspektiv 2020-2032": I Moss er alle inkludert og opplever tilhørighet, trygghet og mestring.