Moss kommune

Tilskudd til frivillige organisasjoner - søknadsfrist 15.9.21

Klikk for stort bilde lottstift.no  Formålet med denne ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, for å kompensere for de arrangementene eller aktivitetene som er avlyst grunnet restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med Covid-19.

Ordningen gjelder for perioden 1. januar til  31. august 2021. Dere må være registrerte i Frivilligregisteret for å søke. Her kan du lese mer om ordningen tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktivitet.  

Arrangementer eller aktivitet som er heit eller delvis gjennomført, kan dere få tilskudd på 70% av det godkjente søknadsbeløpet. Dersom aktiviteten eller arrangementet er avlyst, kan dere får dekket 50% av kostnadene. Dere kan få tilskudd en gang per aktivitet eller arrangement.