Moss kommune

Stor militær øvingsaktivitet ut fra Rygge

I uke 38 og 39 vil det være stor militær øvingsaktivitet ut fra Rygge og Ørland flystasjoner, i østlandsområdet og deler av Midt-Norge.

Hensikten vil være å trene og øve Luftforsvarets beredskap gjennom å flytte kampfly og luftvern fra sine hjemmebaser til Rygge, og å drive operasjoner ut fra flystasjonen.

Øvelsen er en viktig øvingsarena for å trene sammen med flere avdelinger i en fellesoperativ setting, og å få et godt treningsutbytte, for å være klare når det kreves.

Det vil også i perioden gjennomføres nattflygingstrening.

Aktivitetene vil foregå både dag, kveld og natt, og kan vare fram til klokka 01:00 (natt) på hverdager. I helgen vil det ikke være flyaktivitet i forbindelse med øvelsen.

Det må påregnes ekstra støy fra både jagerfly og helikopter i perioden øvelsen varer.

Les pressemeldingen her!