Moss kommune

Stenger turstier mellom Storebaug og Vålerveien på grunn av anleggsarbeid

MOVAR IKS skal bygge en ny hovedvannledning for Mosseregionen. Anleggsarbeidet starter 4. januar, og vil pågå frem til senhøsten 2021. I denne perioden vil turstiene være stengt.