Moss kommune

Selvregistrering av positiv hurtigtest

For å forenkle arbeidet med registrering og oppfølging av positive hurtigtester vil du nå få muligheten til å registrere positive hurtigtester for deg eller dine nærmeste.

Hvordan går du frem?

For å få registrert positiv hurtigtest må du logge deg på med elektronisk ID. Trykk på lenken under og start registrering ved å følge stegene inne i registreringsskjemaet.

Her kan du registrere din positive hurtigtest

Du kan registrere for andre

Du kan også registrere positive hurtigtester for andre enn deg selv, dersom de ikke har anledning til å registrere den med elektronisk ID selv. Du logger deg da inn i løsningen som deg selv, og velger hvem du skal registrere test for. For å registrere test for andre må du ha fødsels- og personnummer for personen klart.

Registrer og varsle nærkontakter

Inne i skjemaet ber vi deg registrere nærkontaktene dine 48 timer før du fikk symptomer, eller 48 timer etter du tok hurtigtesten (hvis du ikke har symptomer). Nærkontakter er de som du har vært mindre enn 2 meter fra,  i over 15 minutter. Husk at du selv må varsle dine nærkontakter.

Hva skjer når jeg har registrert min positive test?

Når du har registrert din positive hurtigtest, må du bestille en PCR test.

PCR- test kan du bestille her

Når du har registrert din positive hurtigtest vil du få en SMS av smittesporingsteamet som forklarer deg hvordan du og din nærkontakter skal forholde dere.