Retningslinjer for årets markering av 17. mai i Moss kommune

7. mai kom Regjeringen med nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med årets 17. mai-feiring. De generelle smitterådene som håndvask, å holde minst én meters avstand og å unngå større folkemengder er fortsatt veldig viktig. 

  • Barnetog kan ikke gjennomføres i år.
  • Musikkorps kan spille og marsjere der forholdene ligger til rette for dette. Musikantene må marsjere med 2 meters avstand i lengderetningen (mellom rekkene), mens de må holde minst 1 meter avstand skulder til skulder innad i rekkene. Det betyr at antallet som marsjerer må tilpasses den tilgjengelige plassen. Lokale korps kan marsjere i gater og langs veier hvor innbyggerne kan stå i egne hager, på balkonger og i mindre grupper langs veien.
  • Flaggheising og kransenedleggelse kan gjennomføres, men kun med inntil 50 tilskuere som kan holde minst 1 meters avstand til hverandre.
  • Borgertog hvor veteranbiler, traktorer og liknende kjøretøy benyttes, kan arrangeres. Vurdering av sikkerhet ivaretas av lokalt politi. Det er viktig også her å ha planlagt godt for ikke å komme i en situasjon der førere av kjøretøyene, og/eller eventuelt publikum, samles utenfor kjøretøyene i større grupper og med mindre avstand enn det som er FHIs retningslinjer.
  • For private arrangementer opprettholdes også anbefaling om kontaktreduksjon som sier minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand, og maksimalt 20 personer samlet i én gruppe (20+1-anbefaling).
  • Det anbefales primært utendørs arrangementer, både i privat og offentlig regi.
  • Matservering/salg av mat kan foregå under forutsetning av tilgang på god og nødvendig håndvask eller hånddesinfeksjon. For øvrig må de generelle reglene for matservering som fremgår av Covid-19 forskriften overholdes.
  • Sårbare grupper som eldre må beskyttes mot smitte og disse kan se og høre korps, kor og andre aktiviteter på avstand.
  • Arrangerte utendørs- og innendørsaktiviteter ved skolene er ikke tillatt. Eventuelle feiringer/arrangementer inne i grendehus/samfunnshus kan gjennomføres dersom det er en ansvarlig arrangør og smittevernsreglene knyttet til arrangement overholdes, inkludert avstandskravet.

Se nettsidene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon. Det er også de som kan svare på spørsmål om smittevern.