Moss kommune

Reserveliste koronavaksine

For å sikre at vi får brukt vaksinedoser som eventuelt er til overs på slutten av dagen, ønsker vi å registrere innbyggere som vil ha vaksinen og som har mulighet til å møte opp på Vaksinesenteret på Moss lufthavn Rygge på 30 minutters varsel.

I skjemaet under ber vi deg fylle inn navn, fødselsdato og mobilnummer. Ikke oppgi helseopplysninger, diagnoser eller lignende.

Registrerer deg én gang.

Det er tilstrekkelig at du registrerer deg én gang. Dersom du registrerer deg flere ganger, vil første registrering være gjeldende og de øvrige oppføringene slettes.

Skjema for registrering på reserveliste

Reservelisten er åpen for personer i alle prioriteringskategorier. Vi prøver først å kontakte personer i kategorien vi vaksinerer på gjeldende tidspunkt.

Hvis du ønsker å se detaljer om prioriteringsrekkefølgen, ligger den på FHI sine nettsider.

Hvis du allerede har sendt oss en e-post til vaksinereserve@moss.kommune.no, setter vi stor pris på om du også kan fylle ut skjemaet, da dette gjør registreringsjobben enklere for vaksinesenteret.