Priser, stipend og kommunal heder 2020

Klikk for stort bildeHedersfest 2017Moss kommune ønsker forslag og søknader til kulturpris, kulturstipend, kunnskapspris og til kommunal heder for de som har blitt norges- og internasjonale mestere.

Kulturpris
Moss kommune kan hvert år dele ut en kulturpris til enkeltpersoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne og vilje til å yte en aktiv kulturinnsats ut over det vanlige. Formålet med kulturprisen er blant annet å hedre de som har utmerket seg med en betydelig innsats i byens kulturliv. Kulturprisen skal være en takk og en anerkjennelse fra kommunen til personer og organisasjoner i Moss kommune.

Kulturstipend
Moss kommune kan også dele ut et kulturstipend til en eller flere utøvende kunstnere bosatt i Moss, som på en eller annen måte er knyttet til kommunen eller gjør en innsats for kulturlivet i Moss. Kulturstipendets hovedformål er å hjelpe og inspirere utøvende kunstnere bosatt i Moss kommune, samt tjene som stimulans til fortsatt innsats for kulturlivet i kommunen.

Kunnskapspris
Moss kommune og Sparebank 1 ønsker å gi en anerkjennelse til en eller flere personer som har utmerket seg i sitt utdanningsløp, enten gjennom videregående opplæring eller ved å ta doktorgrad, ved å dele ut en kunnskapspris for 2020. Kunnskapsprisen skal være en inspirasjon til de som får prisen, men den skal også signalisere hvor viktig det er med kompetanse og kunnskap. Kunnskapsprisen kan tildeles en eller flere personer under 40 år, bosatt i Moss kommune, som i løpet av 2020 har tatt doktorgrad eller har hatt det beste karaktergjennomsnittet ved Malakoff- eller Kirkeparken videregående skoler.

Begrunnede forslag på kandidater eller søknader sendes til post@moss.kommune.no, eller pr. post til Moss kommune -  Pb 175, 1501 Moss, innen fristen 13. november 2020 (ny frist!).

Kommunal heder til norges- og internasjonale mestere

Moss kommune ønsker å hedre de som har blitt norges- og internasjonale mestere i løpet av året, og ber derfor lag og foreninger om å melde inn aktuelle kandidater. Mesterne må være bosatt i Moss kommune og ha vunnet godkjente norgesmesterskap, nordisk mesterskap, EM eller VM i løpet av 2020.

Frist for innmelding settes til 1. desember 2020. Sendes til: post@moss.kommune.no, eller pr. post til Moss kommune -  Pb 175, 1501 Moss.