Pressemelding: brann i omsorgsbolig på Fjellom 17. juli

Brannen som brøt ut ved omsorgsbolig på Fjellom i Moss i dag tidlig har ført til at fire av ti leiligheter er ubeboelige. Det foretas ytterligere kartlegging av de øvrige leilighetene.

Alle beboerne som måtte evakueres fra omsorgsbolig i dag tidlig, er godt ivaretatt og har det etter forholdene bra. De har fått mat, medisiner og omsorg. Kommunen forbereder nå innkvartering for de evakuerte som ikke kan flytte tilbake til sine boliger. Pårørende er informert om situasjonen.

En ansatt som har vært på jobb da brannen brøt ut ble sendt til Kalnes sykehus for sjekk av røykskader. Vedkommende er skrevet ut og får nå nødvendig oppfølgning av kommunen. Ingen av beboere er blitt skadet under brannen.

Krisestaben ble satt så fort meldingen om brannen ble mottatt.
"Det viktigste nå er å sørge for at alle beboere og ansatte blir tatt godt vare på," forteller kommunalsjef for helse og mestring Eli Thomassen. "Vi er veldig lettet over at brannen ble slukket så pass fort og vi skal gjøre vårt beste for å ivareta de berørte i tiden som kommer".