Moss kommune

Parkering, nye satser – og litt forvirring

Nytt år, og nye parkeringsbestemmelser.

Da vi gikk inn i det nye året, så slo det inn nye parkeringssatser for både el-biler og de som kjører på fossilt brennstoff. Frem til nyttår kunne el-biler parkere gratis på kommunale parkeringsplasser, det er det slutt på nå. Men, det er halv pris for el-biler. Også for fossile biler er det en prisøkning.

Her er de nye takstene

På parkeringsplassene på Myra og Fiske er prisen 10,- per time, 50,- per dag og gratis for el-biler.
På Peer Gynt helsehus koster det 26,- per time for fossile biler og 13,- per time for el-biler.
ALLE andre steder 30,- per time for biler med fossilt brennstoff og 15,- per time for el-biler.
For hydrogenbiler er det samme takster som el-biler.

Oversikt over parkeringssatsene i Moss kommune.

Ikke alle automater er oppdaterte

Det ble for snart ett år siden bestilt nye parkeringsautomater. På grunn av korona-pandemien er leveringen forsinket, og vi mangler fortsatt åtte av de nye automatene. Derfor er ikke alle de gamle automatene som skal byttes ut oppdatert med nye takster.

- Det kan være litt forvirrende, for dersom man bruker EasyPark-appen så er alt oppdatert, men hvis man betaler med en av de gamle automatene så er ikke takstene oppdatert, og el-biler parkerer fortsatt gratis, sier Hilde Kristiansen, arbeidsleder i avdelingen natur, klima og bymiljø. Inntil videre kommer derfor kommunen IKKE til å bøtelegge el-biler som ikke har registrert betaling på automat eller i parkerings-app.

- Og så er det sånn at noen el-bil-eiere nå kan føle at de betaler «unødvendig» fordi vi ikke får oppdatert de gamle automatene, og de kunne stått gratis hvis de hadde gått bort til automaten. Men appene er oppdaterte, så sånn må de bare være, for det koster jo penger for el-biler å parkere nå, sier Kristiansen.

Nye satser og parkeringsbestemmelser ble vedtatt i Moss kommunes økonomiplan og budsjett for 2022-2025