Moss kommune

Oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år

Moss og Våler kommune er i gang med vaksineringen med dose 3 til innbyggere over 65 år.

1. november startet vi vaksineringen av innbyggere i Moss og Våler som er over 65 år, og vi planlegger å være ferdige med denne gruppen i uke 50. Vaksineringen vil foregå på vaksinesenteret, som har flyttet fra flyplassen og inn i lokaler på Solli skole. Innkallingen vil foregå på samme måte som med dose 1, ved at alle får tilbud om time på www.helsenorge.no. Om du ikke besvarer timen på helsenorge.no, vil vi forsøke å komme i kontakt med deg på andre måter.

Vi kaller inn etter alder, og har begynt med de eldste. De yngre i denne gruppen vil derfor måtte belage seg på å vente litt på innkallingen. Hvis du har problemer med det digitale, hør om noen rundt deg kan hjelpe.

Den tredje vaksinedosen kan fås tidligst 5 måneder etter at du har fått din andre vaksinedose. 

Sykehjemsbeboere

Beboere på sykehjem og omsorgsboliger som skal ha dose 3, vil få tilbud om dette der de bor.

Hjemmeboende over 65 år som ikke klarer å komme seg til vaksinesenteret

Hjemmetjenesten vurderer hvem som kan få vaksinen hjemme. Andre innbyggere som ikke kan komme seg til vaksinesenteret pga. helsemessige årsaker, må ta kontakt på vaksinetelefonen for nærmere avklaring. 

 

Vaksinesenteret
Solli skole
Øreåsveien 11
1528 Moss

Vaksinetelefon 40 40 20 37

 

Regjeringen har besluttet at alle over 65 år skal få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine.

Du kan lese mer om regjeringens beslutning her