Moss kommune

Oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år

Moss og Våler kommune er straks klare for vaksineringen med dose 3 av koronavaksinen til innbyggere over 65 år.

1. november starter vi vaksineringen av innbyggere i Moss og Våler som er over 65 år, og vi planlegger å være ferdige med denne gruppen i uke 50. Vaksineringen vil foregå på vaksinesenteret, som nå har flyttet fra flyplassen og inn i lokaler på Solli skole. Innkallingen vil foregå på samme måte som med dose 1, ved at alle får tilbud om time på www.helsenorge.no. Om du ikke besvarer timen på helsenorge.no, vil vi forsøke å komme i kontakt med deg på andre måter.

Vi vil som tidligere kalle inn de eldste (85 år +) først. Dette starter vi med fredag 22. oktober. De yngre i denne gruppen vil derfor måtte belage seg på å vente litt på innkallingen. Hvis du har problemer med det digitale, hør om hjelp fra de rundt deg.

Den tredje vaksinedosen kan gis tidligst 6 måneder etter at du har fått sin andre vaksinedose. 

Sykehjemsbeboere
Beboere på sykehjem og omsorgsboliger som skal ha dose 3, vil få tilbud om dette der de bor.

Hjemmeboende over 65 år, som ikke klarer å komme seg til vaksinesenteret
Hjemmetjenesten sørger for vaksinering av brukere som må vaksineres hjemme.

 

Vaksinesenteret
Solli skole
Øreåsveien 11
1528 Moss

Vaksinetelefon 40 40 20 37

 

Regjeringen har besluttet at alle over 65 år skal få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine.

Du kan lese mer om regjeringens beslutning her