Moss kommune

Ønsker du tilskudd til landbruksrelatert utdanning, kompetanse og informasjonstiltak for barn og unge?

Da kan du nå søke om tildeling av midler fra Maren Biørnstads Legat i Moss!

Du kan søke om midler til følgende formål:

  • Informasjonstiltak om distriktets landbruk til barn og unge i Moss kommune.
  • Stipend for landbruksutdannelse for ungdom bosatt i Moss.
  • Tiltak som fremmer kompetanse for gårdbrukere i Moss kommune.
  • Tiltak til fremme av dyrevern innen landbruket i Moss.

Skriftlig søknad kan sendes innen 4.september til Maren Biørnstads legat v/ landbruksavd. Moss kommune, Postboks 175, 1501 Moss.