NAV er tilgjengelig – men ikke via publikumsmottaket

TILGJENGELIGHET I PÅSKEN.

Kontaktsenteret kan hjelpe deg på tlf. 55 55 33 33:

-Mandag 6.april- tirsdag 7.april fra kl. 08.00-15.30
-Onsdag 8.april fra kl. 08.00-12.00

Har du akutt behov for bistand ring 412 42 794 

Har du spørsmål om permitteringer på grunn av koronaviruset:

- som arbeidsgiver ring 401 05 208 

- som arbeidstaker ring 401 06 735

Har du spørsmål om sykemeldinger ring 406 38 495

Tilgjengelighet NAV Moss – Påsken 2020.

•Telefonene er åpne fra kl.10.00 til kl. 14.00

•Publikumsmottaket er stengt

Mandag 6.april: 

•Telefonene er åpne fra kl.10.00 til kl. 14.00

Publikumsmottaket er stengt

Tirsdag 7.april : 

•Telefonene er åpne fra kl.10.00 til kl. 14.00

•Publikumsmottaket er stengt

Onsdag 8.april: 

•Telefonene er åpne fra kl.10.00 til kl. 11.30

Publikumsmottaket er stengt