Moss kommune

Nå starter vi med kantslått

Fra uke 24 vil vi starte med kantslått i langs kommunens veier. Vi starter på de mest trafikkerte veiene og på de lange landeveiene.

I første omgang blir det noen veier på Jeløy, Halmstad, Fuglevik, Kambo osv.  Etter hvert som vi er ferdige med de veiene, vil vi ta etter der det er mest trengende behov.

Vi har bare én enhet for kantslått, så vi vil dessverre ikke ha mulighet til å rekke over alt. Vi prioriterer derfor å klippe langs veiene der folk sykler og går langs veien (uten fortau) og der farten gjerne kan bli litt høyere, dette i tillegg til kryss.