Moss kommune

Nå må du bruke gjennomsiktige sekker på gjenvinningsstasjonene

Klikk for stort bilde MOVAR Fra mandag 2. mars må sekkene du leverer med avfall på Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon være gjennomsiktige. Målet med den nye ordningen er å oppnå en bedre kildesortering. 

Et godt tips er å sette gjennomsiktige avfallssekker på handlelista nå, før du går i gang med vårens opprydning i kjellere, boder, garasjer og hager. 

Kravet om å bruke gjennomsiktige sekker innføres for å oppdage feilsortering og for å kunne veilede innbyggerne bedre. Dette vil bidra til at vi kan nå EUs skjerpede krav om at 55 % av alt avfall skal gjenvinnes innen 2025.

Gir flere gode effekter
Gjennomsiktige plastsekker er et av flere tiltak på veien for å få en bedre kildesortering, men gir også flere andre positive gevinster:

  • Økt gjenvinning betyr at mer av de verdifulle ressurser i avfallet kan bli til nye råvarer og produkter.
  • Mindre miljøfarlig avfall i restavfallet, betyr at skadelige stoffer blir håndtert på en bedre og mer sikker måte.
  • Risikoen blir mindre for skadelige utslipp til miljøet, avfall som selvantenner og helsefarlige eksponering/skader for de som håndterer avfallet.

Ordningen er allerede innført av store deler av avfallsbransjen i Norge. Denne ordningen gjelder kun på gjenvinningsstasjonene. I avfallsbeholderne dine hjemme er det ikke krav om at du må bruke gjennomsiktige sekker/poser. For mer informasjon, se movar.no