Mulige falske SMSer vedrørende testresultat på koronaprøver

Vi har fått meldinger om at det sendes ut falske SMSer vedrørende testresultat på koronaprøver. SMSen skal også inneholde en oppfordring om å ta kontakt på et spesifikt telefonnummer (til en legevakt). Mottar du en slik sms skal du ikke respondere på den. 

Har du tatt koronaprøve og vi trenger å komme i kontakt med deg, vil du bli oppringt av vårt koronateam. Trenger du å komme i kontakt med legevakten skal du ringe Mosseregionens legevakt på telefon 116 117 eller eventuelt koronalegevakten på telefon 404 04 919.