Moss kommune

Mosseregionen interkommunalt politisk Råd - Møter tirsdag 28.09.2021

Klikk for stort bildeKommunestyrene i Moss, Vestby, Råde og Våler har vedtatt å etablere det interkommunale samarbeidet som interkommunalt politisk råd (IPR) i samsvar med ny kommunelov og vedtatt samarbeidsavtale (PDF, 217 kB).

Tirsdag 28. september kl. 10:00 samles formannskapene som representantskap og øverste organ i Mosseregionen IPR til møte i Samfunnssalen i Moss. I møtet overtar Moss kommune lederskapet i samarbeidet for perioden 2021-2023 etter Råde kommune.

Fra kl. 12:00 er det møte i Mosseregionrådet. Mosseregionrådet er samarbeidets operative organ og består av ordførerne, opposisjonsledere og kommunedirektører.

Møteinnkallinger og sakspapirer til møtene er tilgjengelig her .