Moss kommune

Kulturminnedager 4. - 12. september 2021

Velkommen til årets kulturminnedager! 

Velkommen til kulturminnedagene 2020!

Arrangementene under årets kulturminnedager vil hovedsakelig foregå utendørs, og smittevern vil ivaretas. Det blir blant annet historiske vandringer, omvisninger og foredrag.

Onsdag 8. sept., kl. 18.00 – 20.00
Moss - en by i endring. Byvandring 
gjennom Moss sentrum.
Oppmøte: Ved kommunetorget i gågata
Maks 30 deltakere (bestill gratis 
billett på mosskulturhus.no)

Torsdag 9. sept, kl. 17.00
Bli med og bli kjent på Neset i Larkollen. Vandring med uformell orientering. 
Ta med kaffe. Oppmøte: Lensmannssletta 

Lørdag 11. sept., kl. 12.00
Vandring med kåseri om 
Nesparkens historie og bruk.
Oppmøte: Mossehallen

Lørdag 11. sept., kl. 14.00
Åpning av ny historisk 
vandrerute i Larkollen.
Oppmøte: Røedsstranda

Søndag 12. sept, kl. 12.00
Vandring med kåseri om den 50- årige rekkehus bebyggelsen i nordre bydel.
Oppmøte: Grindvold barnehage

Søndag 12. sept., kl. 13.00
Norges vakreste lysthus - bli med på 
omvisning på nyrestaurerte Torderød. 
Oppmøte: Torderød

Søndag 12.sept., kl. 14.00
Praktovnene på Torderød 
og deres unike historie.
Oppmøte: Torderød

Der det ikke er forhåndspåmelding 
vil arrangør skrive ned navn, tlf. og 
kommune tilhørighet på hver deltaker 
for å ivareta smittevern. 

For mer informasjon, se Moss kommune sine nettsider.