Krever ikke kultur- og idrettstilskudd tilbakebetalt

Moss kommune kommer ikke til å kreve tilbake tilskuddsmidler som er tildelt over budsjettet for kultur, aktivitet og inkludering , og som er brukt til å planlegge kunst- , kultur- eller idrettstiltak som nå blir avlyst som følge av koronaepidemien. Dette gjelder foreløpig alle tiltak som er planlagt fram til 1. juni 2020, men kan bli endret eller utvidet dersom det kommer nye anbefalinger fra helsemyndighetene.


Dette gjelder tiltak som avlyses med bakgrunn i oppfølging av anbefalinger eller pålegg gitt fra nasjonale eller lokale myndigheter, knyttet til håndtering av situasjonen rundt koronaviruset. Moss kommune velger samme tilnærming til dette som både Norsk kulturråd og Viken fylkeskommune.

Det skal imidlertid rapporteres på ordinært vis, der det opplyses om at tiltaket er avlyst, og med regnskap som viser hvordan midlene er disponert eller tenkt benyttet.

Ved avlysning trenger man ikke gi beskjed om dette til kommunen før rapporten skal sendes.  Det samme gjelder for utøvere som har fått kontrakt gjennom den kulturelle skolesekken og spaserstokken. Disse vil få utbetalt avtalt honorar i henhold til inngåtte kontrakter.          
Utsettelse


Søknader om utsettelse av tiltak til senere i 2020 vil godkjennes. Dersom tiltaket utsettes, skal kommunen informeres om dette gjennom en skriftlig tilbakemelding. Dette skal skje til postmottak@moss.kommune.no

Disse bestemmelsene vil gjelde inntil eventuelt nye anbefalinger eller pålegg gis av nasjonale eller lokale helsemyndigheter.

Nærmere opplysninger kan gis av enhetsleder kultur Daniella van Dijk-Wennberg 997 34 933 eller enhetsleder idrett, aktivitet og frivillighet Helen Mollatt 930 14 189.