Moss kommune

Koronatesting av utenlandske arbeidstakere og andre grupper

Så langt har kommunens teststasjon for korona tilbudt testing til personer som faller innunder grupper som dekkes av Folketrygden, i henhold til Folkehelseinstituttets kriterier. Kommunens testsenter åpner nå i tillegg for å teste følgende grupper:

  1. Utenlandske arbeidstakere som i henhold til covid-19-forskriften kan gis unntak fra innreisekarantene ved covid-testing. 
  2. Personer som møter krav om covid-testing fra sin idrettsklubb, interesseorganisasjon, arbeidsgivereller lignende, som går utover Folkehelseinstituttets retningslinjer.

- Vi har fått flere henvendelser om å teste disse gruppene for korona, og er nå glade for å kunne tilby  testing, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus. – Det vil bidra til forutsigbarhet og effektiv gjennomføring av test og prøvesvar, sier kommuneoverlegen. 

Hvordan fungere ordningen?

Organisasjonen, idrettslaget, arbeidsgiver eller den det gjelder nevnt i punktene 1 og 2 over, tar kontakt med vår teststasjon på følgende e-post: testsenter@moss.kommune.no  i god til før testing skal skje. Minst ett døgn før før testing må en liste over personer som skal testes sendes til testsenteret. Hva listen skal inneholde av opplysninger vil bli oppgitt av teststasjonen.

Etter at listen er oversendt vil testsenteret tildele tidspunkt for testing, og gjennomføre testing til avtalt tidspunkt. Hvis en person tester positivt for covid-19, vil testsenteret kontakte den det gjelder og gå i gang med smitteoppsporing. 

Moss kommune vil fakturere oppdragsgiver kr. 500 per test.