Moss kommune

Koronalegevakten for Råde, Vestby, Våler og Moss kommuner avvikles 

Moss kommune og de tre samarbeidskommunene Råde, Vestby og Våler har besluttet å avvikle koronalegevakten fra og med 15. november. Det betyr at fra denne datoen er det  ikke lenger en egen koronalegevakt eller en egen koronalegevakttelefon. 
 
Avviklingen er i tråd med føringer og råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om at håndtering av korona skal ivaretas i det ordinære tilbudet om helsetjenester. Etter gjenåpningen og en befolkning som i større grad er vaksinert,  har vi sett at behovet for en egen koronalegevakt har avtatt.
 
- Selv om smitten i samfunnet øker akkurat nå, er det ikke lenger behov for en egen koronalegevakt for innbyggere i Råde, Vestby, Våler og Moss. Tidlig i pandemien, da vi visste mye mindre om covid-19 enn det vi gjør i dag, var koronalegevakten et viktig og riktig tiltak for å begrense smitte og isolere personer med koronasmitte, sier kommuneoverlege i Moss, Kristian Krogshus.  

- Moss kommune følger utviklingen nøye, og kan å iverksette tiltak ved behov. Når vi nå avvikler koronalegevakten øker beredskapsnivået på ordinær legevakt. Kommunene har tett dialog med fastlegene og vurderer situasjonen løpende. 
 
 - Etter gjenåpningen med en normal hverdag er situasjonen annerledes. De siste ukene har det i større grad vært fastlegene som har tatt seg av pasienter med luftveissymptomer, og det vil fortsette nå som koronalegevakten avvikles, avslutter Krogshus. 
 
For befolkningen betyr dette at man ringer fastlegen sin for time eller videokonsultasjon.