Kokevarsel opphører for alle eiendommer untatt en eiendom Bamseveien

Klokken 13:00 i dag mottok kommunen resultater på prøvene tatt ut i går 11.12.19. Resultatene viser ikke funn av skadelige bakterier, bortsett fra ved en eiendom i Bamseveien. Kokevarselet opphører derfor for alle eiendommer bortsett fra ved en eiendom i Bamseveien.

Kommunen mottok i går 11.12.19 resultater på vannprøver som ble tatt ut 10.12.19, som bekreftet funn av skadelige bakterier i drikkevannet ved en adresse i Bamseveien. Adressen hadde mottatt kokevarsel allerede den 10.12.19. Kommunen valgte da som et føre var prinsipp å sende ut kokevarsel til ytterligere 21 eiendommer på bakgrunn av en mulig mistanke om forurensning utover funn ved en eiendom i Bamseveien. Eiendommene ble valgt ut på bakgrunn av vannledningsnettets struktur og deres tilknytningspunkt. 

Vi kan nå på bakgrunn av resultatene fra prøvene tatt ut 11.12.19 bekrefte at eiendommene utover en adresse i Bamseveien ikke har vært eller er påvirket av forurensningen. Kokevarsel for alle andre eiendommer enn en i Bamseveien er derfor avsluttet og beboerne ved disse adressene kan igjen benytte seg av drikkevannet som normalt.

Alle berørte beboere har nå fått tilsendt informasjon om dette på SMS fra kommunens varslingstjeneste.

Kommunen jobber fortsatt videre med tiltak for å friskmelde hele vannledningsnettet og eiendommer som muligens vil bli berørt av dette vil bli kontaktet av kommunen.

Vi beklager for ulemper dette kan ha medført, men ber om forståelse for vårt arbeid med å trygge drikkevannet vi leverer.