Innføring av egenandel for kommunalfysioterapi

Klikk for stort bilde Fra 1. september 2020 innføres egenandel på kommunal fysioterapibehandling i hjemmet og for deltakelse i gruppetreninger i Moss kommune. Kommunen har fått reduserte overføringer fra staten siden 1.1.2017 da det er forventet innkreving av egenandeler fra pasienter. Dette har ikke vært igangsatt tidligere.

Hvem skal betale egenandel?

· Pasienter over 16 år som får fysioterapioppfølging.

Hvem skal ikke betale egenandel? ·

· Pasienter som bor i kommunal institusjon som det allerede betales egenandel for, eksempelvis korttidsopphold og langtidsbeboer i sykehjem. ·

· Pasienter med godkjent yrkesskade. ·

· Når fysioterapi er en del av tverrfaglig oppfølging i team, eksempelvis hverdagsrehabilitering og rehabiliteringsteam. 

· Når man har oppnådd frikort for egenandelstak 2. P.t. kr 2176,- kr

Hva dekker egenandelskort 2?

· Egenandelskort 2 gjelder for behandling hos fysioterapeut, psykolog, enkelte former for tannsykdommer, opphold ved opptreningsinstitusjoner og andre private opptreningsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet.

Hva skal du betale? ·

· Egenandelen er fastsatt i egen takstforskrift av staten. Takstene er de samme som gjelder for fysioterapi på fysikalsk institutt. For året 2020 er egenandelene for de mest brukte takster slik:

Type behandling, egenandel

· Undersøkelse første gang 185,- kr

· Behandling 20 minutt 131,- kr

· Behandling utover 20 min per påbegynte 10 minutt 40,- kr

· Gruppebehandling i 30 minutter maksimum 10 personer 59,-kr

· Gruppebehandling i 60 minutter ------------ “ ----------------102,-kr

· Gruppebehandling i 90 minutter ------------ “ ----------------147,-kr

Hvordan skal egenandelen betales? ·

· Du vil få tilsendt faktura fra kommunen i etterkant av behandlingen. ·

· Kommunen sender informasjon om egenandelen til HELFO slik at dette registreres i frikortet. Når du har oppnådd egenandelstak 2 for frikort, kr 2176,-, skal du ikke betale egenandeler.

For mer informasjon om fysioterapi og egenandeler se hjemmesiden til HelseNorge.