Informasjon om overgangen til kommunal landspensjonskasse (KLP)

Klikk for stort bilde Moss kommune har fått en ny pensjonsleverandør fra 1.januar 2020 og vi får mange henvendelser fra dere om hva som skjer nå i overgangen til KLP, vår nye leverandør.

Hvorfor blir jeg overført til KLP?
Moss kommune, Movar IKS, Moss Kirkelige Fellesråd og Krisesenteret i Moss IKS har flyttet sin offentlige tjenestepensjonsordning fra Moss kommunale pensjonskasse til KLP med virkning fra 1.1.2020. Din medlemstid i Moss kommunale pensjonskasse vil derfor bli overført til KLP.

Hva skjer med min medlemstid når jeg blir overført til KLP?
Når din medlemstid overføres fra Moss kommunale pensjonskasse til en annen offentlig tjenestepensjonsordning, har dette ingen betydning for dine pensjonsrettigheter.

Hvor skal jeg henvende meg dersom jeg har spørsmål?
Dersom du har spørsmål knyttet til pensjonsrettigheter, medlemskap eller liknende, må disse fra 1.1.2020 rettes til KLP. Du finner mer informasjon på hjemmesiden til KLP: www.klp.no
Du kan i tillegg sende mail eller ringe (i arbeidstid kl.08.30 - 15.30 alle hverdager) til kommunes kontaktperson Per Amundsen på per.amundsen@moss.kommune.no, tlf. 982 98 642

Hvordan blir pensjonen utbetalt i overgangsperioden?
I en overgangsfase vil din pensjon fortsatt bli utbetalt fra Moss kommunale pensjonskasse og du vil få din pensjon til vanlig tid, normalt den 12. i måneden, i januar og februar 2020.
Fra og med mars 2020 vil pensjon utbetales av KLP. Vær oppmerksom på at KLP har andre utbetalingsdatoer enn pensjonskassen og utbetaler normalt pensjon den 20. hever måned.

Jeg starter opp med pensjon fra 1.1.2020. Hvem skal utbetale min pensjon i januar og februar?
Noen ansatte starter opp med pensjon fra 1.1.2020, disse medlemmene vil få utbetalt sin pensjon fra KLP allerede fra januar 2020.

Jeg har medlemskap i Statens pensjonskasse. Vil overgangen til KLP gjelde meg?
For ansatte med medlemskapet i Statens pensjonskasse vil det ikke være noen endringer.
Som følge av at to kommuner er nå blitt til én, vil alle ansatte som har hatt medlemskap i Statens pensjonskassen bli overført til en kommune med tilhørighet i Statens pensjonskassen. Dere som er medlemmer skal ikke merke denne endringen og det gjelder kun undervisningspersonell i kommunen (lærere).